Časový harmonogram kurzu

Podrobný obsah jednotlivých vzdelávacích modulov bude zverejnený najneskôr jeden mesiac pred začatím 1. semestra.

casovy rozvrh sk.png