O štúdiu

Naše komplexné vzdelávanie vás pripraví na všetky výzvy, ktoré prináša súčasné podnikateľské prostredie a pomôže vám dosiahnuť skutočný úspech. Pripojte sa k nášmu kurzu a staňte sa profesionálom v nutričnom podnikaní, ktorý je vybavený nielen odbornými znalosťami, ale aj potrebnými schopnosťami pre úspešný rozvoj svojho podnikania.

Inštitút zdravého života Welko má dlhoročné skúsenosti s výchovou profesionálnych výživových poradcov. Vďaka vlastnej poradni výživy a zdravého životného štýlu odovzdávame svojim študentom tie najkvalitnejšie informácie, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov aj zo skúseností vlastnej praxe.

Kurz Profesionál v nutričnom podnikaní je dvojsemestrálny vzdelávací program, ktorý vás komplexne pripraví na úspešnú kariéru v oblasti výživového poradenstva a podnikania. Štúdium kurzu je kombinované. Teoretická časť prebieha cez prostredie e-learningovej aplikácie Moodle. Praktické lekcie prebiehajú naživo online a časť aj prezenčne v Brne alebo Bratislave. Súčasťou štúdia je aj prax vo výživovej poradni.

Štúdium je zakončené záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Harmonogram kurzu:

Prvý (zimný) semester: 1.9.2024 – 31.1.2025
Druhý (letný) semester: 1.2.2025 – 30.6.2025

Oba semestre majú študenti prístup k ozvučeným prednáškam, skriptám a ďalším študijným materiálom, ktoré pokrývajú všetky tematické bloky kurzu. Každý mesiac sa otvoria nové študijné materiály a tematické bloky, ktoré si môžete preštudovať vlastným tempom.

Celkový rozsah: 320 hodín prednášok a praktických lekcií (160 hodín každý semester)

Forma výučby:

Kurz je kombinovaný, zahŕňajúci:

 • Diaľkové samostatné štúdium: Primárna forma výučby, využívajúca medzinárodne uznávanú e-learningovú aplikáciu Moodle, ktorú používajú popredné svetové univerzity. Študenti tu nájdu ozvučené prednášky, skriptá a ďalšie podporné materiály pripravené skúsenými a v danom odbore erudovanými lektormi. Každý mesiac získajú prístup k novým materiálom a tematickým blokom, ktoré si študujú vlastným tempom.
 • Praktické lekcie: Konajú sa online cez aplikáciu Zoom alebo prezenčne v Brne a Bratislave. Termíny a formy praktických lekcií sú zverejnené v Moodle na začiatku zimného semestra.

Samostatné štúdium a testovanie:

Každý tematický blok je zakončený testom, ktorý slúži na samokontrolu znalostí. Pre úspešné zvládnutie je nutné dosiahnuť aspoň 80 % úspešnosti. V prípade neúspechu bude študent kontaktovaný vedúcim lektorom, ktorý mu pomôže s opravou testu podľa všeobecných študijných podmienok. Na záver kurzu absolvujú všetci študenti záverečný test online, pod dohľadom vedúceho lektora, ktorý výsledky na mieste vyhodnotí.

forma-vyuky.jpg

Prečo študovať tento kurz?

Ak chcete byť skutočným profesionálom v nutričnom podnikaní, nestačia len odborné znalosti výživového poradcu. Tento kurz vás pripraví na všetky aspekty úspešného podnikania:

 • Psychológia klienta: Naučíte sa, ako lepšie porozumieť potrebám a motiváciám svojich klientov, čo vám pomôže v poskytovaní efektívnejších a cielenejších služieb.
 • Ekonomické základy podnikania: Získate nevyhnutné znalosti z oblasti ekonómie, ktoré vám umožnia lepšie riadiť svoje podnikanie a zvyšovať jeho ziskovosť.
 • Právne aspekty podnikania: Budete sa orientovať v právnych požiadavkách a predpisoch, čo vám zabezpečí bezproblémový chod vašej praxe a ochranu pred možnými právnymi komplikáciami.
 • Zásady marketingu: Naučíte sa, ako efektívne propagovať svoje služby, budovať svoju značku a oslovovať nových klientov.
 • Zásady koučingu: Osvojíte si zručnosti koučingu, ktoré vám umožnia lepšie podporovať svojich klientov na ich ceste za zdravším životným štýlom.
 • Možnosti umelej inteligencie: V dnešnej dobe je umelá inteligencia nepostrádateľným nástrojom na zefektívnenie procesov a zvýšenie konkurencieschopnosti. Naučíte sa, ako využiť AI vo vašom podnikaní na zlepšenie služieb a optimalizáciu prevádzky.

Čo získate absolvovaním kurzu:

 1. Komplexné odborné znalosti: Získate hlboké porozumenie výživovému poradenstvu a zručnosti nevyhnutné pre efektívnu prácu s klientmi.
 2. Podnikateľské zručnosti: Naučíte sa základy podnikania, marketingu a právnych aspektov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie vašej praxe.
 3. Psychológia a koučing: Získate schopnosť lepšie porozumieť a motivovať svojich klientov, čo povedie k lepším výsledkom.
 4. Využitie moderných technológií: Naučíte sa, ako využívať umelú inteligenciu na optimalizáciu vašich služieb a zvýšenie konkurencieschopnosti.
 5. Praktická skúsenosť: Vďaka seminárom a workshopom budete mať možnosť aplikovať teoretické znalosti v reálnych situáciách.
Kurz Profesionál v nutričnom podnikání - ukončenie kurzu