Prihláška

Tu môžete vyplniť a odoslať svoju prihlášku. Úspešné odoslanie bude potvrdené automaticky, prijatie prihlášky vám potvrdíme e-mailom do 24 hodín. Pred vyplnením prihlášky odporúčame pozorne si prečítať Všeobecné študijné podmienky a Zásady spracovania osobných údajov, pretože odoslaním prihlášky potvrdzujete súhlas s týmito dokumentmi. Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete do pilotného ročníku kurzu Profesionál v nutričnom podnikaní.

Školský rok 2024/2025 je už naplnený a prijímanie žiadostí bolo zastavené. Ak vyplníte a odošlete prihlášku, zaradíme vás do zoznamu uchádzačov na školský rok 2025/2026. Ďalšie informácie vám potom budeme posielať priebežne podľa potreby.

Profesionál v nutričnom podnikaní

Zdroj dynamické sekce: Přihláška ke kurzu Profesionál v nutričním podnikání (Formulář)